Gå til sidens hovedinnhold

Inn og ut og inn igjen

Etter tre år på «frifot» bærer det etter alt å dømme rett inn igjen for Åsnes kommune.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I Robek-registeret, altså.

Økonomien er ikke på stell. Robek betyr tettere statlig oppfølging og kontroll av driften. Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) skal kontrollere budsjetter, investeringer og langsiktige leieavtaler. Mindre handlefrihet, rett og slett. Og det er det jo de færreste som liker.

Gausdal er per i dag den eneste kommunen i Innlandet i Robek-registeret. Snart får de selskap av Åsnes, ser det ut til.

Kommunedirektør Otto Langmoen ser ikke lenger noen vei utenom. Han foreslår for politikerne aktivt å melde seg inn i registeret, før et initiativ fra Statsforvalteren tvinger det fram.

«Det er like greit. Vi vet hvor det bærer», sier han til Glåmdalen.


Da han tiltrådte i februar i år, hadde han som mål å unngå Robek. Det gikk ikke. Kommunen makter ikke å dekke inn gamle underskudd. Åsnes har et omstillingsbehov på 30 millioner kroner. 85 prosent av driftskostnadene er lønninger. Det sier seg selv at det blir tøffe tak framover.

For å komme i mål er det neppe noen vei utenom et tettere samarbeid med nabokommunene. Våler har alt bedt om sonderinger om kommunesammenslåing med Åsnes, Langmoen mener det er av avgjørende betydning å få med også Grue. Det skjønner vi. Skal man først tenke i retning større kommuner, er det fornuftig å ta grep som monner.

Åsnes har – i likhet med mange andre småkommuner i Distrikts-Norge – tunge utgiftsposter knyttet til innbyggerne sine. Å opprettholde den kvaliteten i tjenestetilbudene som befolkningen har krav på, koster dyrt. Tanken bak kommunereformen var at større og sterkere kommuner skulle gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt sjølstyre. Men dette handler også om identitet, tilhørighet og arbeidsplasser.

Kommunesammenslåinger er nesten alltid omstridt.

Det blir stadig tøffere å klare seg som liten. Robek betyr sterkere kontroll, ingen løsning. Varig endring krever omfattende grep. Det begynner å haste.

Kommentarer til denne saken