Fastlegeordningen kan kollapse om ikke regjeringen hoster opp tiltak for å gjøre det mer attraktivt for leger å bli – og forbli – fastlege. I rundt 100 kommuner rundt omkring i landet er det ingen ledig fastlege-kapasitet. Ifølge Helsedirektoratet sto 149.651 innbyggere uten fastlege per mars i år. Hele landet rammes, og blant kommunene som har slitt veldig med legemangel, er Åsnes kommune.

Les også: Nå er det nok

Så hvordan er utsiktene til at det skal bli bedre? Vel, de er heller dårlige. VG skriver i en leder at 20 prosent av dagens fastleger anser det som usannsynlig at de fortsatt er fastlege om fem år. Og hva med nyrekrutteringen? Den kommer til å bli krevende. For selv om det fortsatt er en del nyutdanna leger og legestudenter som kunne tenke seg å bli fastlege, er det nesten ingen som tror de kommer til å bli det.

I et intervju med TV2 sier helsedirektør Bjørn Guldvog at så mange som to tredeler av nyutdanna leger og legestudenter er interesserte i å bli fastlege, men bare tre prosent av dem tror de kommer til å bli det. Hvorfor? Guldvog antar at mye skyldes det krisebildet som nå tegnes av ordningen. Arbeidsbelastningen er høy. Mange fastleger rapporterer at de får for lite tid til hver enkelt pasient, og at de mangler tid og overskudd til å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring.

«Om et halvt års tid har vi allerede mistet hundrevis av nye fastleger og tusenvis av nye pasienter blir stående uten fastlege», sier leder Anette Fosse i Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) til TV2.

Ballen ligger nå hos helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Hun holder ikke det tempoet mange i helsesektoren og ellers mener er nødvendig, men under en fastlegekonferanse i Oslo i forrige uke varslet statsråden «strukturelle grep».

Hva disse grepene innebærer vet vi ikke ennå. Men de bør komme rimelig kvikt, og de må virke. Fastlegeordningen har så mye bra ved seg, at den er verdt å bevare. Det haster med å få den til å fungere.