Ingen offisiell flaggdag, men kommunen flagger likevel. Her er grunnen

Har du lagt merke til flaggene som vaier på Kongsvinger rådhus i dag?