Gå til sidens hovedinnhold

Ingen champis for NTP

Ny Nasjonal Transportplan (NTP) er lagt fram. Ingen drahjelp til E16 å finne der.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ingen grunn til å sprette champagnen over det nye forslaget til Nasjonal Transportplan. Ikke med mindre du brenner for samferdselsutbygging i Bergen, vel å merke. E16 til Hønefoss er forresten også prioritert, men det er lite konkret om E16 til Kongsvinger. Så kan man selvsagt innvende at prosjektet allerede er tildelt Nye Veier, og at planleggingsarbeidet for lengst er i gang. Men man kan også tolke utelatelsen som at «vår» motorveistrekning ikke er av de viktigste, sett med regjeringens øyne.

«Verken Kongsvingerbanen eller E16 har fått konkrete lovnader», kommenterer en skuffet Tor André Johnsen, stortingsrepresentant for Frp. Han er bortimot programforpliktet til å være kritisk til en NTP partiet ikke legger fram selv, men vi skjønner hva han mener.

Man får en følelse av at skyggen legger seg over regionen nok en gang.

Totalt sett senker regjeringen ambisjonene i forslaget til ny Nasjonal transportplan. Løfter som ble gitt i 2017 blir ikke innfridd. Pengene strekker rett og slett ikke til. Prosjektene som ble lovet var for mange, og flere av dem er også blitt dyrere underveis. Det er altså ikke bare her i distriktet mange ble skuffet over ikke å bli nevnt, da samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) presenterte den nye planen for de neste 12 årene. Han la fram en NTP som han mener er både realistisk og ambisiøs, med en økonomisk ramme på 1.200 milliarder kroner. 510 milliarder av dette skal gå til vei, mens 400 milliarder skal brukes på jernbane.

De to største enkeltprosjektene er vei og jernbane Bergen-Voss (26 milliarder) og bru Bergen-Stord (37 milliarder).

For at E16 mellom Kongsvinger og E6 skal bli realisert i overskuelig framtid, handler det nå om å finne den traseen og de løsningene som løser de viktigste lokale utfordringene, samtidig som den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ivaretas. Det ser ikke ut som om vi får ekstra drahjelp av sentrale myndigheter. Skal E16 bli firefelts motorvei, må vi lande et prosjekt så bra at Nye Veier putter det i toppen av sin prioriteringsliste. Så enkelt, så vanskelig.

Kommentarer til denne saken