Leder i fiskeutvalget i Våler JFF, Lars Roar Benterud, og styremedlem Hans Halberg er veldig godt fornøyd med ildsjelenes innsats i snart et par tiår.

Det handler om en innsats som krever interesse og fysisk bra form. I alle fall blir ivrige medlemmer i form etter noen dager med utsetting av fisk.

Enorm dugnad

Når lastebilen med levende ørret kommer fra oppdrettsanlegget på Bjørkelangen med fisk som skal ut i tjern og vann, stiller det alltid opp en solid tropp som bærer fisken i bøtter til vannet de skal ut i.

– Det er en jobb som må gjøres raskt, til dels i høyt tempo, slik at fisken ikke får oksygenmangel. Terrenget er ofte utfordrende. Så man kjenner det på kroppen når det hele er over, sier Halberg.

I helga var det 1.200 fisk som skulle ut i flere vann på Våler Finnskog, blant annet i Jonsoktjernet og Lalatjernet mellom Risberget og Gravberget.

I vannene det er satt ut fisk i løpet av våren og forsommeren, er det nå en ukes stopp i fisket. Det åpner igjen natt til 24. mai.

I tjern og vann det ikke settes ut fisk i år, går fisket alt for fullt.

– Folk kan følge med på Facebook og se der når og hvor det er tillatt å fiske, forteller Hans Halberg.

Det er ikke bare når det skal settes ut fisk at ildsjelene tar tak. I årevis har mange båret mange tonn kalk ut til tjern, sjøer og bekker i Våler.

Populære fiskevann

Våler JFF selger fiskekort for rundt 160.000 kroner i året, og de pengene går ut igjen til kalking og utsetting av ørret. Folk fra hele Solør og enda lenger utenfra kjøper kort og har fine stunder i fiskeeldoradoet i Våler.

Største fisken i fjor var en ørret på rundt tre kilo. Fiskeentusiastene reier sjelden hjem igjen uten fangst og et godt middagsmåltid i vente.

– Ja, folk får spennende opplevelser og fisk på kroken i størrelser de ikke har opplevd før. Og alt vi tar inn i kroner blir brukt til å gjøre fiskevannene våre enda bedre. Det sørger for at fiskebestanden holder seg oppe og i topp kvalitet, sier leder i fiskeutvalget, Lars Roar Benterud.