Planene om Hotel Byparken er omsider et vesentlig skritt videre, etter at utbyggerne nå har sendt sitt endelige forslag til reguleringsplan til Kongsvinger kommune. 6. desember avgjør planutvalget om de sender planene ut på offentlig høring. Det tar vi det for gitt at de gjør. De hotellplanene som nå foreligger er usedvanlig gjennomarbeidet. Fordeler og ulemper framstår klare. Utbyggerne har hatt tett dialog med kommunens administrasjon underveis i arbeidet, og det vil derfor være mildt sagt overraskende om administrasjonens innstilling til planene er avvisende.

Til syvende og sist handler dette om hvorvidt verdiene dette hotellet tilfører byen er verdt å ofre en bit av byparken for. For oss er svaret åpenbart. Et nytt hotell vil bringe ny aktivitet og arbeidsplasser. Plutselig vil det være mulig for bedrifter å arrangere konferanser av et visst omfang også her i byen. Og fire nye kinosaler vil gjøre underverker for de filminteresserte, samtidig som øvrig kulturliv får "frigjort" Rådhus-Teatret til annen aktivitet. Komplekset skal også inneholde en konferanse- og kultursal.

Med unntak av flotte Barnas festning på toppen, framstår ikke byparken som spesielt livlig i dag. Vi tror et hotell som åpner opp mot byparken, med en kultur- og kinodel som vil trekke enda flere folk til sentrum, kan bidra til å revitalisere og få enda flere til å bruke parkområdet.

Rekken av investorer som vil satse på å bygge hotell og kinoanlegg i Kongsvinger sentrum er ikke lang, den er vel strengt tatt ikke-eksisterende. Det er naturligvis ikke tilfeldig at det er Rimfeldt Eiendom, Ø. M. Fjeld og Gunnar Holth Grusforretning som, gjennom selskapet Kongsvinger Sentrumshotell AS, står bak planene. Den lokale tilknytningen er helt avgjørende for at de er villige til å investere et hundretalls millioner i dette.

Sier kommunestyret nei til denne muligheten, må vi belage oss på at det blir mange år til neste forsøk, om det i det hele tatt kommer. For det tar tid å få slike prosjekter realisert her i kommunen. Vi må helt tilbake til sommeren 2018 for å finne kommunestyrets vedtak om å iverksette en planprosess for å vurdere konsekvensene av et hotell- og kulturanlegg langs Storgata. Trolig er vi et godt stykke ut i 2023 før vi får kommunestyrets vedtak.

Tidligere meningsmålinger har vist at Hotel Byparken splitter befolkningen omtrent på midten. Politikerne klarer ikke å gjøre alle til lags i denne saken. Derfor er den nok også litt skremmende. Det er jo lokalvalg neste år.

Vi forventer likevel at hotellsaken landes av det sittende kommunestyret. Noe annet vil være uansvarlig, for ikke å si feigt. Det er det sittende kommunestyret som har fulgt saken hele veien. Vi har ventet lenge nok på en avklaring.