I dette møtet er det mange saker som angår innbyggerne

SØR-ODAL: Ny E16, millioninnsparinger i kommunen og gang- og sykkelvei langs fylkesvei 175, er blant sakene som ligger på bordet til kommunestyret i Sør-Odal torsdag kveld.