Etter to runder i rettsapparatet kom Eidsivating lagmannsrett enstemmig til at partene må dekke sine respektive saksomkostninger selv.

Hyttekjøperens saksomkostninger bare i tingretten beløp seg til over 117.000 kroner.

Uten strandlinje

Hytta ble solgt i september 2013 av sønnene til paret som tidligere hadde eid og senere brukte hytta, og da var døde. Hytta var imidlertid overdratt hytta til sønnene i 1976 for å sikre den mot krav fra farens kreditorer.

På grunn av blant annet skjevheter i fundamenteringen og sprekker i pipa, satte takstmannen teknisk verdi til 514.000 kroner, og prisantydning ble av selger oppgitt til 420.000 kroner.

Dette var en halvering av beregnede byggekostnader for den 50 år gamle hytta. Etter en budrunde ble den solgt for 505.000 kroner.

Kjøper oppdaget senere at det var benyttet plankebiter på punktfundamentene under hytta for å rette den opp. Videre viste det seg at hytta likevel ikke hadde strandlinje, slik det framgikk av prospektet og selger i tillegg hadde oppgitt muntlig under befaring. Dermed fikk kjøper også nei fra Åsnes kommune til å anlegge badebrygge.

Et betydelig krav om prisavslag for vesentlige, skjulte feil og mangler ble fremmet, og i Sør-Østerdal tingrett fikk kjøper medhold. Selger ble der dømt til å tilbakebetale 200.000 kroner og dekke kjøpers saksomkostninger. I tillegg kom selgers egne saksomkostninger.

Begge tapte økonomisk

Selger anket, og lagmannsretten kom til et annet resultat. Den konkluderte med at hytta, for øvrig på festetomt, ikke var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å tro ut fra kjøpesum og andre forhold.

I taksten het det at eiendommen ikke var kontrollert for skjulte feil og mangler, og at den i henhold til kjøpekontrakten ble solgt «som den er».

Derimot kom lagmannsretten til at det var gitt feilaktige opplysninger om strandlinje, og at et målebrev ikke kunne rette opp feilopplysningen. Dermed ble kjøper tilkjent 75.000 kroner i prisavslag.

Siden ingen av partene fikk fullt medhold i retten, må de selv dekke sine respektive saksomkostninger.

Selger sitter dermed igjen med anslagsvis halvparten av salgssummen, mens hyttekjøper på grunn av saksomkostningene trolig må plusse på cirka et sekssifret beløp til de 505.000 kronene, til tross for prisavslaget.