En 11 år gammel gutt kollapset på vei hjem fra skolen fredag. Han døde på Rikshospitalet dagen etter. Tilbake sitter en familie i bunnløs sorg.

Kongsvinger er ikke større enn at dødsfallet preger oss alle.

Etter all sannsynlighet omkom gutten som følge av en allergisk reaksjon etter at han inntok et næringsmiddel, altså mat eller drikke, mens han var på skolen. Det er dette skoleledelsen har informert foreldre og foresatte på skolen om. Politiet vil ikke bekrefte dødsårsaken så tidlig i etterforskningen, naturlig nok. Gutten obduseres denne uka.

Det er viktig at familien og samfunnet for øvrig får gode svar på de mange spørsmålene som melder seg etter denne tragiske hendelsen. Da er grundighet i etterforskningen viktigere enn at svarene kommer hurtigst mulig.

Det var forunderlig at politiet så raskt etter dødsfallet gikk ut og sa at hendelsen ikke ville bli etterforsket. Dette, slik vi oppfattet det, begrunnet med at hendelsesforløpet var kjent. Altså at det strengt tatt ikke var noe å etterforske. Det er jo merkelig sett i lys av at de dagen etter ikke ville konkludere om dødsårsak.

Klokelig nok endret politiet oppfatning, blant annet etter å ha snakket med familiens bistandsadvokat, og besluttet mandag at de likevel skal etterforske saken.

Selv om tragedien allerede er et faktum, kan det ligge viktig lærdom i det som skjedde. Kunnskap som kan sikre enda bedre rutiner på skolen, slik at sjansen for at en tilsvarende hendelse inntreffer igjen reduseres til et absolutt minimum. Skal saken bidra til det, må vi vite hva som skjedde og hvor det eventuelt sviktet i oppfølgingen av gutten etter at han fikk i seg noe han ikke tålte.

Og skulle dødsårsaken vise seg å være noe annet enn en allergisk reaksjon, er det åpenbart maktpåliggende å få klarlagt det også. Slik saken står nå, er det jo det et helt lokalsamfunn forholder seg til.

Generalsekretær Helle Grøttum i LHL Astma og Allergi anbefalte i et intervju med Glåmdalen denne uka alle skoler, barnehager, kommuner, foreldre og foresatte om å gjennomgå rutinene sine på nytt. Det er uansett dødsårsak et godt råd. Så får etterforskningen vise om det er behov for å gjøre endringer i rutinene eller skjerpe oppmerksomheten knyttet til barn med matallergi.

Grøttum understreker også at det er svært uvanlig at noen dør som følge av en allergisk reaksjon. Det er en vesentlig påminnelse. Dette dødsfallet ryster oss alle, men det er lett å forestille seg at det er ekstra tøft for dem som har barn med matallergi i familien. Det kan skape mye frykt. Informasjon som kan trygge utsatte barn blir derfor særdeles viktig.

Politiet er i gang med avhør. Etter en nølende start, tar politiet heldigvis denne saken nå på det største alvor. De pårørende fortjener det. De fortjener så gode svar som overhodet mulig på hva som skjedde.

Det gjør også vi som samfunn. Det handler ikke om nysgjerrighet eller ønske om å straffe, men om at vi tilegner oss mer kunnskap som vi kan bruke til å gjøre skolen til et enda tryggere sted å være for alle.