Å bli truffet av toget er livsfarlig, selv når det har lav fart.

I uka som gikk var det to kollisjoner mellom tog og kjøretøy på planoverganger i Innlandet på en og samme dag.

– I begge tilfellene hadde de involverte englevakt, sier prosjektleder Pål Buset i Bane NOR.

På Kongsvingerbanen har det fra 1. januar i 2017 fram til nå, vært 119 uønskede hendelser på planovergangene.

På Solørbanen har det vært 82 uønskede hendelser i samme tidsrom.

Uønskede hendelser er ikke bare ulykker, men alt fra påkjørsler hvor noen omkommer til rapporterte, observerte hendelser hvor noen ikke respekterer skilt, signallys og bommer.

– Det er trolig store mørketall, sier Buset, som er ansvarlig for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

De siste ti årene har det vært om lag én dødsulykke per år i snitt på planoverganger i Norge. Tidligere var det fire ganger så mange.

Skulle man vær uheldig og havne mellom bommene, er det en ting som gjelder: Kjør ned bommen!

Den er konstruert slik at den knekker ved forholdsvis liten kraft.

Det står også skrevet på innsiden av bomarmene: «Ved fare, kjør ned bommen».

Versting-overgang

Flest uønskede hendelser i vårt område har det vært på én planovergang – den på Braskereidfoss. Der har det vært 25 rapporterte hendelser siden begynnelsen av 2017.

På Solørbanen går det ikke persontrafikk.

– Det er ikke mindre farlig å bli påkjørt av et godstog, eller arbeidstog, og uansett type tog, er det snakk om flere hundre tonn som dundrer av sted med metallhjul på metallskinner. Det er liten friksjon, og selv om en lokfører drar i nødbremsen, kan toget bruke mer enn én kilometer på å stoppe, sier Buset.

Her eksempler på rapporterte hendelser:

Kongsvingerbanen:

«Toget melder om nestenpåkjørsel ved den andre usikrede planovergang sør for Sander, retning Oslo. En gutt på sykkel på ene siden av sporet. Moren kommer løpende etter på andre siden av sporet. Moren ble nesten truffet av toget. Toget stoppet og bekrefter at ingen ble skadet.»

«Skulle passere planovergang på Rånåsfoss. Var så høye brøytekanter at bilen satte seg fast og bommen gikk ned over bilen. Snuten på bilen ble stående så nære skinnene at et tog ville kollidert med bilen. Han fikk varslet politiet, som fikk varslet oss, men ønsket å si fra om at det var en potensielt farlig hendelse. Det kom et arbeidskjøretøy som fikk dratt han unna.»

«Person løper over foran toget når bommen er nede og toget skal starte å kjøre videre mot Auli.»

«Bil passerer planovergangen mens bommene ligger nede. I det toget kommer rundt svingen får fører øye på en bil som er i ferd med å passere mellom bommene. Lokomotivfører bruker tyfon for å gjøre fører av bilen oppmerksom på toget, og bilen kommer seg over i samme øyeblikk.»

«To ungdommer, trolig elever på ... (navn på skole red.anm.), skulle krysse planovergangen med bommene nede. I det de begynner å krysse gir lokfører langt signal med togfløyte, kvinne krysser allikevel mens mann står igjen ... på ryggen til mannen sto det ... (navn på skolen red.anm.)»

«VY tog 1018 har observert en bil som sto med bakenden i sporet og ene bomarmen lå på panseret til bilen. Fører måtte ta en nødbrems, men ingen sammenstøt. Bilen kjørte rett før toget kom.»

«Det sto en buss på overgangen på Seterstøa med bommer ned på hver sin side. Tog 1051 hadde signal gjennom. Fører observerer bussen og tar nødbrems og stopper i relativ god avstand.»


Solørbanen: Bil kjørte over planovergangen på Braskereidfoss mens bommene var på vei ned. Bilen kom kjørende litt fort fra vestsiden. Fører fikk litt panikk og rakk ikke bremse ned og stoppe foran planovergangen. Så han ga på litt for å komme under bommen som var på vei ned slik at han ikke kjørte på den. Kjørte så videre og forsvant.

På disse planovergangene har det skjedd flest hendelser og nestenulykker de siste fem årene (2017–21) – en på lista er i vårt distrikt:

 1. Nordby planovergang, Hovedbanen (Viken)
 2. Larvik planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)
 3. Tønsberg planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)
 4. Røros stasjon, Rørosbanen (Trøndelag)
 5. Dal planovergang, Hovedbanen (Viken)
 6. Alnabru godsterminal, Hovedbanen (Oslo)
 7. Tynset planovergang, Rørosbanen (Innlandet)
 8. Kvål planovergang, Dovrebanen (Trøndelag)
 9. Mjøndalen planovergang, Sørlandsbanen (Viken)
 10. Rundkjøring Arna G, Bergensbanen (Vestland)
 11. Hamjern planovergang, Dovrebanen (Innlandet)
 12. Stjørdal stasjon, Nordlandsbanen (Trøndelag)
 13. Verdal planovergang, Nordlandsbanen (Trøndelag)
 14. Kråkstad planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)
 15. Tomter planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)
 16. Drømtorp planovergang, Østfoldbanen østre linje (Viken)
 17. Stokke planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)
 18. Braskereidfoss planovergang, Solørbanen (Innlandet)
 19. Finse planovergang, Bergensbanen (Vestland)
 20. Melhus stasjon, Dovrebanen (Trøndelag)

Usikrede overganger skal vekk

Det finnes både sikrede og usikrede planoverganger. De sikrede har bommer og lysregulering. Når man passerer en usikret overgang, må man stanse, rulle ned vinduet og høre etter om det kommer tog.

Målet er at alle slike planoverganger skal legges ned. Det foregår en kartlegging av dem og målet i første omgang er å legge ned halvparten.

Det finnes vel 1.400 usikrede planoverganger i Norge. På Kongsvingerbanen er det 39 og på Solørbanen 159.

– Vi jobber for å få lagt ned flest mulig i og med at det er en risiko forbundet med dem. Men det kan være følelser og næringsinteresser knyttet til dette, spesielt dersom jernbanen deler landbruks- og skogbrukseiendommer og det vil ta lang tid å kjøre rundt, sier Buset.

Slik krysser du jernbanen på en trygg måte:

 • Se deg alltid godt for til begge sider og kjør raskt over planovergangene.
 • Stopp, se og lytt før du krysser planoverganger som ikke har bommer og signal.
 • Vær oppmerksom på lyd og lys ved anleggene som har dette, og stopp på signal.
 • Bli stående i god avstand til planovergangen når bommen er på vei ned. Ta ingen sjanser!
 • Havner du mellom bommene, kjør ned bommen! Bommene er laget for å kjøres ned og gir etter.
 • Men er det saktegående trafikk og ikke klar bane på andre siden av skinnegangen, er det bare én ting å gjøre: Få med deg eventuelle andre passasjerer og kom deg ut av bilen!