(Romerikes Blad)

Det kommer fram i en undersøkelse fra Norsk Industri gjengitt i Dagens Næringsliv. 315 bedrifter ble spurt torsdag og fredag sist uke om de har opplevd merkbare endringer eller frykter dette som følger av spredningen av koronaviruset.

– Hovedfunnene er at det er en relativt stor andel bedrifter som opplever problemer med kunder og underleverandører. Når vi spør om hva som vil skje fremover i tid, så varsler de enda større problemer, sier Knut Sunde, direktør i Norsk Industri.

En av ti spurte hadde allerede merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre, mens en av fire hadde leverandører som hadde varslet forsinkelser eller kanselleringer av leveranser. Det var også en av fire som opplyste at de hadde problemer med å oppfylle kontrakter eller å levere varer på grunn av koronaviruset.

Blant dem som ikke hadde merkbare utfordringer så langt, svarte over halvparten av de frykter effekt innen kort tid.

Mye av frykten skyldes handelssanksjoner til berørte land, for eksempel Kina.

(NTB)