Redaktørstyrte medier i Norge har – i tillegg til lovverket – et strengt etisk regelverk å forholde seg til, Vær varsom-plakaten. I denne heter det blant annet: «Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold.»

Men dette er ikke åpenbart for alle. Nylig ble Glåmdalen frikjent av Pressens Faglige Utvalg, som er satt til å behandle klager på medier opp mot Vær varsom-plakaten, etter at en leser reagerte på en artikkel om en dagligvarekjede som satte ned prisene. Artikkelen brøt altså ikke med pressens etiske regelverk, men det er like fullt tankevekkende at leseren opplevde slik. I en tid der kommersielle interesser jobber smart for å nå deg med budskapet sitt, er det blitt vanskeligere for folk å skille reklame fra redaksjonelle artikler, avslører en ny undersøkelse Medietilsynet har gjennomført.

«Resultatene viser at det kan være krevende å orientere seg i den digitale informasjonsflommen», uttaler direktør Mari Velsand i Medietilsynet blant annet i en pressemelding i forbindelse med undersøkelsen.

I undersøkelsen svarte fire av ti at de har trykket på det de trodde var en nyhetssak, men som viste seg å være reklame. Over 2.000 nordmenn i alderen 16 til 102 år deltok i undersøkelsen. Respondentene måtte i undersøkelsen ta stilling til kilden i seks nyhetsartikler. Fire av ti svarte riktig på alle spørsmålene, men i aldersgruppen 16–24 år svarte kun hver tredje riktig på alle spørsmålene. Det samme gjaldt for aldersgruppen 60–79 år, mens for dem over 80 år var det kun 18 prosent som svarte rett på alle spørsmålene, skriver NTB.

Dette er en utfordring Glåmdalen og alle andre redaktørstyrte medier må ta på alvor. Forvirring om hvem som er den reelle avsenderen rammer i ytterste konsekvens den tilliten og troverdigheten mediene er helt avhengige av. Selv om vi mener å ha sterkt fokus på dette, viser resultatene av Medietilsynets undersøkelse at vi fortsatt har en vei å gå.