Mistet alt han eide i brann, var ikke forsikret: – Staten bør ta regninga om vergen ikke gjør jobben sin

Stortingsrepresentant Karin Andersen mener det er urimelig om den som får hjelp til å håndtere egen økonomi lider store tap hvis vergen begår feil.