– Politiet beklager at siktede ikke har blitt fremstilt for lege som avtalt og tar kritikken fra retten på alvor, sier Roger Pettersen, fungerende stasjonssjef ved Gardermoen politistasjon.

Romerike og Glåmdal tingrett hudfletter politiet, etter at en varetektsfengslet mann ikke fikk helsehjelpen han hadde krav på.

Tre konkrete ordre til politiet om å fremstille mannen for lege ble ifølge retten ikke fulgt opp, selv om mannen hadde skadet kneet og var blitt henvist til MR-undersøkelse.

– Vi vil gjennomgå hele saken så raskt som mulig og finne årsaken til at siktede ikke ble fremstilt for lege til rett tid. Foreløpige undersøkelser tyder på at det kan være flere sammensatte årsaker, sier Pettersen.

Ble hentet hjemme, kjørt til en annen by og truet: Betal tilbake gjelden eller gjør dette oppdraget

Over en måned

Det var 9. juni at mannen skadet, men først 22. juli ble han fremstilt for skadelegevakten, og da for røntgen og ikke MR. Ifølge siktede ble det på skadelegevakten uttalt at beinet hadde festnet seg i bruddet.

«Retten viser til at dette ble bemerket av lege også 17. juni», skriver retten, som ser alvorlig på saken og frykter personen har fått varige mén.

«Det er alvorlig at siktedes helse ikke har blitt fulgt opp og at det er mulig at dette har fått varige følger for ham ved at MR og muligheten for operasjon ikke lenger er til stede. Siktede er ikke selv å laste for dette.»

Roger Pettersen varsler en gjennomgang av interne rutiner, for å avdekke og lære av eventuelle svakheter.

– Målet er at alle som sitter i politiets varetekt får den oppfølgingen de har krav på, sier stasjonssjefen.

Må i fengsel

Personen som ble varetektsfengslet er en britisk statsborger, som i april ble stanset på Oslo lufthavn med over åtte kilo cannabis i bagasjen. Han hadde flydd fra Tyskland med narkotikaen, og la seg umiddelbart flat i møte med politiet.

Da Romerike og Glåmdal tingrett nylig behandlet saken, dømte de mannen til fengsel i ett år og fem måneder.

Briten fikk imidlertid hele fire måneder strafferabatt, som følge av den manglende helsehjelpen.

Utbygger møter beboer i retten: – Bevisene vil vise hvem som har rett

Økning i saker

Roger Pettersen opplyser at det hittil i år er registrert 100 saker som gjelder narkotikaovertredelser på Oslo lufthavn. Det er allerede flere enn i fjor, da det ble registrert 96 slike saker.

– Fjoråret var berørt av pandemi og det er naturlig å tenke at det påvirket antallet saker, da flytrafikken var mindre.

– Hvordan jobbes det for å hindre smugling av narkotika inn til Norge?

– Øst politidistrikt jobber med forebygging som hovedstrategi også i saker som omfatter smugling av narkotika. Vi har utviklet et godt samarbeid over tid med blant annet Tollvesenet og andre naturlige samarbeidspartnere i slike saker, sier Pettersen.