Norges Fredsråd framhever hver måned et enkeltmenneske eller en organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for januar 2017 ble stortingsrepresentant og mediepolitisk talsmann i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, skriver fredsrådet i en pressemelding. Løvaas er opprinnelig fra Sør-Odal.

Høyre la i januar frem forslag om å opprette et fond for gravende journalistikk som en del av deres forslag til plattform for et digitalt Norge. I en tid preget av falske nyheter og sviktende tiltro til media, er det åpenbart et behov for en bred innsats for å sikre godt og grundig mediearbeid.

- Redaktørstyrte medier er en grunnplanke i demokratiet. Tid til gravende journalistikk og faktasjekk blir viktigere og viktigere, sier Kårstein Eidem Løvaas, mediepolitisk talsmann i Høyre, om forslaget om støtte til gravejournalistikken.

- Vår tiltro til pressen har aldri vært lavere enn den er i dag. I følge Tillitsundersøkelsen stoler kun 27 prosent av Norges innbyggere på journalister, og andelen som tror på det de hører i mediene er stadig synkende. I møte med denne utviklingen er det åpenbart at både folks tiltro til mediene og medienes mulighet til å drive faktasjekk og gravende journalistikk må styrkes, skriver Norges Fredsråd.

Norges Fredsråd har lenge tatt til orde for en mer åpen og transparent debatt rundt viktige sikkerhets- og fredspolitiske saker. Her spiller mediene en viktig rolle. Demokratiet vårt er fundert på at pressen skal holde et våkent øye med politikerne og samfunnets utvikling. God journalistikk er en forutsetning for et opplyst ordskifte og fungerende demokrati, og den tynnslitte tilliten vi ser til mediene i dag er et varsku om at nye tiltak må til for å sikre både bedre journalistikk og mer tillit til mediene og at medier i større grad klarer å sette disse spørsmålene på dagsorden. Norges Fredsråd ønsker derfor Høyres initiativ velkommen, og gratulerer mediepolitisk talsmann Kårstein Eidem Løvaas som månedens fredsprofil for januar 2017.