Hotellet lå an til overskudd for første gang på flere år – så ble det meldt konkurs

Selskapet begjærte selv oppbud.