Kommunen eier tomten og Fortidsminneforeningen i Hedmark eier Klokkergården nord for Grue kirke. Norsk Skogfinsk museum er tilbudt å overta eiendomsretten til bygget, og verken kommunen eller museet har satt seg imot dette.

Ifølge museumsbestyrer Dag Raaberg er det bare formaliteter som gjenstår.

I overdragelsen er det blant annet klausuler om at museet ikke kan selge eller overdra Klokkergården videre, og dersom huset for eksempel brenner, så tilfaller tomta kommunen igjen.

– Klokkergården ble pusset opp for 300.000 kroner i 2012. Da fikk vi malt bygningen, reparert taket, vinduer, skiftet dårlig panel, lagd nye trapper og reparert muren og pipa, sier Dag Raaberg.

– Klokkergården sto i fare for å bli revet på 70-tallet, og da overtok Fortidsminneforeningen bygningen. Speiderne i Grue var også sterkt inne i bevaringen og reparasjoner av bygget den gangen, og de har bruksrett på huset. Men vi ser at det er mye spennende bygget kan brukes til, sier Raaberg, og ser for seg både utstillinger, kafé eller skolemuseum.

– Men først må vi få på plass vårt eget museumsbygg i Svullrya. Museet bruker i dag deler av Klokkergården til lagerplass, og det må vi fortsette med, sier Raaberg, og ser på Klokkergården som en av de best bevarte bygningene som museet eier.

Plasseringen er også sentral og fin med tanke på mer bruk av den.

– Dette er et hus det ville ha vært moro å gjøre mer tilgjengelig, sier Dag Raaberg, som stiller seg åpen for diskusjon om framtidig bruk.

Klokkergården sto ferdig i 1858, og var Grues første skole og kommunehus. Bygget var også lærerbolig. Klokkergården fikk navnet sitt fordi læreren ofte fungerte som klokker.

Bygningen er bare restaurert utvendig, og man fant ut under oppussingen for tre år siden at den er i god stand.

Det ble skiftet noe dårlig panel, men ellers var det skraping og maling som skulle til utvendig.