Hun skriver om folk flest – de som holdt hjula i gang

KONGSVINGER: Når historien skal skrives, er det gjerne de mest kjente og profilerte menneskene som tar plass. Vera Wold har gått motsatt vei i sin bok «Den are sia».