FREDES: Med 12 ulike byginger, de fleste i opprinnelig form fra 1800-tallet, er Vest-Nor så viktig kulturhistorie at Riksantikvaren ønsker å frede det.

Vest-Nor – et viktig stykke Norge

Du har kanskje lagt merke til det, det fine tunet med mange gamle bygninger som ligger ned mot Glommas bredd der riksvei 2 løper parallelt med jernbanen, ved Nor i Brandval. Så spesielt er tunet at Riksantikvaren nå ønsker å frede både det og alle de 12 bygningene.
Av
Publisert