Begge er mørkebrune med grime. En stor og en liten, opplyser politiet, som kan gi flere opplysninger på sitt telefonnummer 02800.