– Situasjonen er prekær. Rideskolen vår hadde opprinnelig 15 hester. Status er at to hester døde og 11 er syke. Vi har i dag bare to hester som virker, sier daglig leder og rideskolesjef Malin Prytz Sørlie.

Utbruddet av silosyke kom i januar, og situasjonen er i dag dramatisk og uavklart.

Kanskje aldri friske

– Vi aner ikke hvor langt sykdomsbilde de syke hestene har. Dette er en sykdom også forskerne vet lite om. Erfaringsmessig kan det ta fra fem måneder til halvannet år. Jeg tror ikke flere hester må avlives, men noen hester blir aldri friske, sier Sørlie.

– Hva har forårsaket silosyken?

– Forskerne tror at det stammer fra grovfôret, altså høyet. Rutinemessig byttet vi høy straks sykdommen var påvist.

Dilemmaet for ridesenteret er at hestene koster like mye i form av fôring og stell, selv om de ikke brukes.

– Det er enklere med sykler; dem kan man bare sette i garasjen, sier Sørlie.

Les også: Vil selge ridesenter for én krone

Rideskolen tappes

Rideskolen er den viktigste inntektskilden for Nes Ridesenter. I fjor hadde den 150 elever. Med bare to friske hester sier det seg selv at situasjonen er kritisk. Rideskolen har fått låne fem hester – derav to små ponnier – av snille venner. Likevel går det for halv maskin, og man taper store inntekter.

– Blir situasjonen langvarig, kan det spøke for både rideskole og ridesenter. Det var ikke slik vi hadde sett for oss det året vi feirer 30-årsjubileum, sier Sørlie.

Nes Ridesenter har henvendt seg til eieren Nes kommune med spørsmål om økonomisk støtte til innkjøp av nye hester. Kommunen har fått oversendt budsjett for ridesenteret, både med og uten silosyke.

Redningsaksjon

Nes Rideklubb har også engasjert seg. Lørdag inviterer de til aksjonen «Redd rideskolen» – med varierte aktiviteter, kiosk og lotteri.

– Vi må prøve alle mulige tiltak for å overleve, sier Malin Prytz Sørlie.

– Hvor mange nye hester trenger dere?

– Hver nye hest er kjærkommen, men vi trenger i hvert fall fem.

Nes Ridesenter har ikke hatt silosyke før, og utbruddet er ifølge Malin Prytz Sørlie det største i Norge på flere år.

Fakta

  • Silosyke heter egentlig polynevropati.
  • Siden 1995 er det blitt registrert over 600 tilfeller i Norge, Sverige og Finland.
  • I andre land er sykdommen ikke registrert.
  • Felles for de aller fleste hestene (94,5%) er at de er blitt fôret med ensilasje (plastpakket grovfôr).
  • Det er den eneste fellesfaktoren som er påvist, men ingen undersøkelser som er gjort til nå har klart å påvise om det er noe med dette fôret som utløser sykdommen.                 

KILDE: NORSK HESTESENTER