Her var det asfalt, men den er borte - nå etterlyser naboene skikkelig veidekke

Før var det asfalt, nå er det grus på fortauet langs Utsiktsvegen. Mens langs Bæreiavegen er den nye gang og sykkelveien ferdig.