Her stanser politiet Siris taxi etter at hun har kjørt kunder mot svenskegrensa: – Jeg nekter å kjøre folk til Sverige

Taxisjåfør Siri Rønningen satt i en av bilene som ble stoppet ved tollstasjonen på Østby etter at det ble vedtatt å stanse alle biler ved svenskegrensa for å begrense spredningen av koronaviruset. Hun sier blankt nei til å kjøre kunder over grensa.