Her skal det satses på nye arbeidsplasser

Industriområdet ved E16 skal bli over dobbelt så stort.