Her rives låven til Tor - det gleder ungdommen

Tor Kjøstel Lie i Bruvoll hadde egentlig tenkt å rive ned den gamle låven fra 1925 egenhendig. Nå gleder han seg over at andre overtar jobben og at driftsbygningen dermed kan komme til nytte.