Her kommer det sykkelsti og gatelys

Nå blir det sykkelveg og gatelys i Kongevegen fra rundkjøringa nedenfor Statens vegvesens lokaler og til krysset Kongevegen/Lerkevegen på Vennersberg.