Her kommer 30 nye eneboliger: – Vi får ukentlig telefoner fra unge familier som vil flytte til Kongsvinger

Nordbohus planlegger å bygge 30 eneboliger i området mellom Gullbekkåsen og mot høyblokkene i Barkvegen. Men store deler av turområdet blir bevart, sier Tore Fløiten i Nordbohus.