Her klages det på høy hastighet - dermed ble det bidrag til statskassen