Her har man telt penger i en årrekke – nå skal det blåse friskt

Bankbygget på Sand blir nytt informasjonssenter.