Her er den nye KIL-treneren

Mika Lehkosuo er ferdig som trener i KIL. Framover tar den daglige lederen over ansvaret sjøl.