Henter plast på gården - for å redde miljøet

Rundballene er pakket ut og containere breddfulle av landbruksplast stappes inn i søppelbilen. Solør Renovasjon er i gang med henterutiner. Etter gjenvinning i Folldalen er plasten snart ny emballasje for ensilert gras.