Ingen vil si noe om årsaken til at det begynte å brenne i taket på Korsmo skole.

Politiet fortsetter etterforskningen tirsdag, og har allerede mandag tatt avhør av folk som var på stedet.

 – Vi har samlet inn informasjon gjennom avhør på brannstedet, og røykdykkere har tatt bilder inne i skolebygningen, men vi kan ikke si noe om årsaken foreløpig, sier lensmann Ole B. Nordvik.

Det er på det rene at det begynte å brenne oppunder taket på skolen. Det skal ha blitt utført vedlikeholdsarbeid på taket på skolen umiddelbart før brannen oppsto i går, men Ole B. Nordvik ønsker ikke å spekulere i om dette kan ha noe med brannen å gjøre.

Lensmannen opplyser at politiet som en sikkerhetsforanstaltning vill holde vakt ved Korsmo skole i hele natt. 

Avklaring i morgen

I morgen ettermiddag inviteres alle foreldre og elever til informasjonsmøte i idrettshallen på Skarnes.

– Der vil vi komme med informasjon om hva som vil skje de kommende dagene, forteller ordfører Anne-Mette Øvrum.

Allerede fra i morgenen tirsdag vil kommunen tilby en samtaletjeneste, hvor blant annet helsesøster inngår i teamet som opprettes, for dem som måtte ønske det.

Senere på dagen vil kommunens skoleledelse ha møte for å finne ut hvordan en raskest mulig kan få elevene tilbake i undervisning.

Det har blitt antydet at elevene kan bli spredt til de fire grendeskolene i tiden som kommer. Det vil ikke Øvrum bekrefte.

Skryt for evakuering

Brannalarmen gikk midt i skoletiden, og nå får ansatte og elever skryt for rask evakuering som gikk helt etter boka.

Alle elever og ansatte raskt ble evakuert og samlet i idrettshallen. Det er 190 elever på skolen og 42 ansatte.

Alle er gjort rede for, og i god behold, og elevene ble hentet av foreldre eller andre voksne som kunne ta vare på dem.

Skryt til lærere og elever

Lensmann Ole B. Nordvik skryter av skolen etter brannens utbrudd.

– Skolen og lærere gjorde en god jobb med å få alle ut og fikk raskt kontroll over situasjonen, sier han.

Han forteller også at ingen elever ble sendt hjem uten at de ble hentet fysisk av foreldrene eller andre pårørende. Ungene ble ikke overlatt til seg selv og skolebussen.

Diskuterer flere løsninger

Rektor Kristin Østbye Jahr opplyser om at det ikke er bestemt hva som skjer med elevene i morgen. De blir bedt om å ta fri.

– Vi har sendt ut beskjeder til foreldrene gjennom vårt system for SMS-varsling, sier Jahr til Glåmdalen.

Sør-Odal kommune holdt krisestabsmøte i ettermiddag.

– Vi vil diskutere ulike kortsiktige løsninger, enten om det blir midlertidige brakker eller om vi ender med å spre ungene til de andre skolene i området, sier rådmann Eyvind Alnæs, som var på stedet for å besiktige brannens herjinger.

– Brannplanen fungerte

Inspektør Trine Skarderud har jobbet på skolen i 30 år, og innrømmer at hun aldri hadde trodd det ville bli bruk for rømningsplanen hun og rektor Kristin Østbye Jahr hadde utarbeidet.

– Vi hadde laget en ganske god rømningsplan for slike situasjoner, og den ble fulgt til punkt og prikke i dag. Den fungerte utmerket, men jeg hadde aldri trodd vi ble nødt til å bruke den i en reell situasjon.

Hun forteller at brannen oppsto rett etter klokken 13, og at på det tidspunktet var de yngste ungene på vei til SFO og de eldste hadde et lite friminutt. Derfor var det ikke mange unger inne i skolebygningen.

Da brannmannskapet kom til skolen,  brant det kraftig  i takisolasjonen, og det var så stor røykutvikling at det gjorde det vanskelig å skaffe full oversikt.

 I første etasje på skolen ligger klasserommene, mens i andre etasje befinner lærerværelset og personalrommene seg.

Først rundt klokken 16.00 bekreftet brannvesenet at brannen var under kontroll.

Totalskadet?

Det var voldsom røykutvikling fra brannen i skoletaket, og brannvesenet tok hull i taket ved å ta i bruk motorsag. Men det var vanskelig å komme seg inn på grunn av rasfare.

Glåmdalens reportere på stedet meldte da om en kraftig utvikling i brannen, og at det ikke så ut for at skolen kunne reddes.

Skolen er en såkalt pyramideskole, og det er i senteret av taket brannen har startet.

Naboer i området ble bedt om å lukke vinduer og dører på grunn av den store røykutviklingen.

Brannvesenet fra Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger har deltatt i slukkingen.