Derfor fikk sykehuset denne uka «Tilretteleggingsprisen 2015», som deles ut av Forbundet for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI).

I begrunnelsen pekes det på at sykehuset har sørget for et røykfritt og parfymefritt miljø, det er forbud mot vanlige blomster (erstattes av kunstige blomster uten lukt) og at de ansatte alltid bestreber seg på å finne løsninger for pasienter med spesielle problemer.

– Jeg har snakket med mange medlemmer som sliter når de havner på sykehus, og med mine mange erfaringer vil jeg trygt påstå at Kongsvinger sjukehus er pionérer på dette feltet. Alt er ikke bra, og det er mye som bør gjøres. Men det handler ofte om bygningstekniske ting. Holdningen blant de ansatte – og viljen til å legge til rette – er helt unik, sier odølingen Dag Helle i FKMI, som fortalte om sin situasjon i Glåmdalens spalter i november (se faksimile).

Sliter noen steder

Han har selv vært pasient ved sykehuset ved en rekke anledninger og sliter fortsatt med å oppholde seg i visse områder ved sykehuset, blant annet ved akuttmottaket.

– Håpet vårt er at denne prisen kan øke fokuset på dette problemet også ved andre norske sykehus. Dessverre har jeg ikke inntrykk av at det er like lett å få forståelse andre steder.

– Hvorfor er det slik?

– Det handler nesten bare om holdninger, samt at mange ikke er helt klare over hvor problematisk dette kan være for oss som er ekstremt hardt rammet.

Sykehusdirektør Dagny Sjaatil takket for hederen, og understreket at de ikke har tenkt å slippe fokuset på å legge til rette for denne utsatte gruppen.

Handler om holdninger

– I dag er det bare lov til å røyke i den utvendige røykeboden, og vi har konstant fokus på at dette forbudet overholdes på resten av sykehusområdet, inne og ute. Vi prøver konstant å lage et så optimalt inneklima som mulig, men dette handler også om den bygningsmessige standarden og for lite ressurser til oppgradering. Holdningsarbeidet blant de ansatte er uansett det aller viktigste, og det er ingen tvil om at bevisstheten er økt betydelig, sa Sjaatil.

Etter initiativ fra hygienesykepleieren er det også innført forbud mot smykker blant dem som jobber direkte med pasientene – av hensyn til infeksjonsfaren.

– At forholdene legges til rette ved sykehusene, er ekstra viktig for våre medlemmer. Når de havner på sykehus, betyr det at de allerede i utgangspunktet er reduserte rent fysisk. Dersom de attpåtil opplever å få sterke symptomer på denne kroniske lidelsen på grunn av kjemiske stoffer, blir de ekstra hardt rammet – for noen kan det være dramatisk.

– Hvor mye tilrettelegging krever dere?

– Vi er jo få som er ekstra hardt rammet, og skjønner at det ikke kan vedtas totalforbud. men slike regler som sykehuset har innført, hjelper oss mye, sier Dag Helle.