Det er ikke bare Covid-19 som er en trussel mot eldre mennesker som kan ha nedsatt immunforsvar og underliggende sykdommer.

Eidskog helsetun forteller på kommunens nettsider og Facebook at året dessverre starter med sykdom, og at helsetunet derfor som hovedregel holdes stengt for alle ei uke fram i tid.

Det er utbrudd av oppkast og diare på tre avdelinger. Flere pasienter og ansatte er syke, og helsetunet blir stengt for besøkene i ei uke fra og med i dag mandag 3. januar.

Besøkende til alvorlig syke og døende pasienter unntas fra ovenstående bestemmelse, og avtaler besøk med avdelingen der pasienten er.

Ny vurdering om åpning av Helsetunet tas mandag 10. januar 2022.