– Et viktig poeng for oss er at skjermen ikke bør brukes som barnevakt. Det å sette barna foran en skjerm slik at de passiviseres over lengre tid, er ikke gunstig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Mandag la Helsedirektoratet fram sine nye råd om fysisk aktivitet.

Noe av det nye i rådene er at Helsedirektoratet nå fullstendig fraråder skjermtid for barn under to år. Samtidig sier de at den daglige skjermtiden for barna mellom to og fem år bør begrenses til én time, og at jo mindre skjermtid, jo bedre er det for barna.

I tillegg kommer Helsedirektoratet nå med et nytt råd om at all aktivitet teller. Det innebærer at fysisk aktivitet med lav intensitet, aktiviteter som oppfattes som lette, også teller og er viktig for helsen.