– For oss over femti så øker drikkingen etter hvert som vi blir eldre. Det bør vi endre på, for det er skadelig for helsa vår, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NTB.

I en kartlegging utført av Opinion på vegne av Helsedirektoratet svarer halvparten, 49 prosent, av dem som drikker to ganger i uka eller mer, at de ikke er innstilt på å legge om vanene.

Undersøkelsen består av 2.500 intervjuer med et landsrepresentativt utvalg i alderen 30 år og eldre.

Mer alkohol jo eldre vi blir

Resultatene viser at de i aldersgruppen 60 år og eldre drikker langt oftere enn de yngre, og det ser også ut til at denne gruppen er minst interessert i å endre sine alkoholvaner.

Generelt drikker menn mer enn kvinner.

– Men vi har ikke det samme ambisjonsnivået når det gjelder alkohol som for røyk, understreker helsedirektøren.

Direktoratet vil nemlig avskaffe røyking i Norge, mens målet for alkoholinntak er en fornuftig drikkeatferd for den enkelte.

Lanserte hjelpeverktøy

I kartleggingen svarer kun 10 prosent at de tror et lite dataprogram – en app – vil hjelpe til med å endre vaner, men helsemyndigheten velger likevel å satse på denne løsningen.

Tirsdag lanserte Helsedirektoratet en ny kampanje kalt Bare Du, som blant annet består av to nye apper som skal gjøre det lettere å endre levevaner, for eksempel å trene mer eller å drikke mindre alkohol.

Budsjettet for kampanjen er 7,5 millioner kroner.

– Vi vet ikke at det er den rette løsningen, men vi vil prøve det. Vi ønsker at alle lettere får tilgang til et lavterskeltilbud, sier Guldvog.

Unge er mer deppa

Psykisk helse er også et av temaene for undersøkelsen. Svarene viser at de mellom 30 og 39 år føler seg mer deprimert eller nedstemt enn de eldre.

De på 60 år og eldre føler seg minst deprimert. Det er flere menn enn kvinner som svarer at de aldri føler seg nedstemt.

– Det er jo gledelig at livet blir bedre når vi blir eldre. Men for de unge som står i en stressende hverdag, kanskje med forpliktelser for barn, og skal få til en karriere og et ekteskap, så kan det bli ganske mye, erkjenner Guldvog.

(©NTB)