Åsnesfolk trenger mer hjelp - nå samles kreftene

ÅSNES: Åsnesfolk har store hjelpebehov og er flere eldre, utviklingshemmede, barn og yngre voksne som trenger hjelp. Nå blir alle hjemmebaserte tjenester slått sammen for å gi bedre tilbud.