– Vi etterforsker saken bredt med bistand fra Kripos. Det er satt i gang ytterligere undersøkelser i området, blant annet utvidet søk etter savnede med bistand fra Sivilforsvaret.

Politiet fortsetter med rundspørringer i området for å kartlegge savnedes bevegelser.

Vi vil fortsatt henstille involverte eller de som har vært i området om å melde seg for politiet.

Fly og droneforbud

Det er fly og droneforbud i Ånnerudvegen-Byflatvegen–Lillehaugvegen i en radius på 5000 meter med høyde 2500 fot.

Forbudet gjelder fram til 10.01.18 til klokken 12.00.