Etter at fylkestingene i de to fylkene ba om en utredning i juni, har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra både Hedmark og Oppland laget det beslutningsgrunnlaget som politikerne trenger for å si ja eller nei til videre arbeid med et mål om å slå sammen de to fylkeskommunene.

– Med denne utredningen har vi fått en god gjennomgang av de ulike tjenesteområdene i fylkeskommunen. Utredningen gir ikke et entydig svar på hva som er best, men viser både fordelene og ulempene ved en større region, og den vil være endel av vårt beslutningsgrunnlag, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen ifølge Hedmark fylkeskommunes egen hjemmeside.

Utredningen er nå sendt på høring i Hedmark, og fristen for å komme med innspill er 10. november.

– Nå vil vi ha tilbakemeldinger fra kommunene, regionrådene, ungdommens fylkesting, hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen, eldrerådet, flerkulturelt råd og råd for likestilling for funksjonshemmede. Vi vil ha svar på hvordan de ser på en eventuell sammenslåing av de to fylkene, sier Sveen.