Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesordføreren trekker seg etter upassende oppførsel

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesordfører Dag Rønning (Sp) har søkt varig fritak fra sitt verv etter at det er kommet varsler mot ham.

Dag Rønning har mellom 2015 og 2017 blitt konfrontert med sin adferd i sosiale sammenhenger.

– Det har kommet inn flere varsler om upassende oppførsel fra Dag Rønning sin side. I den prosessen har det blitt tydelig kommunisert fra oss hva som forventes av en folkevalgt i Hedmark fylkeskommune, sier fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp).

Varslene handler ifølge Gjestvang om mye alkohol og om upassende oppførsel.

– Hvor mange varseler dreier dette seg om?

– Det er noen varsler.

– Hva er noen?

– Det er flere enn ett og færre enn fem, sier Gjestvang.

Det første varselet mot Dag Rønning skal ha kommet allerede i 2015. Ifølge Aasa Gjestvang skal dette har blitt håndtert og avsluttet allerede den gangen, og fylkesordføreren skal ha fått klar beskjed om hva som forventes av han som folkevalgt politiker.

– Jeg er glad for at jeg kan si at vi håndterte det godt den gangen. Vi la alt annet til side da, sier Gjestvang.

Likevel kom det nye varsler på Rønnings oppførsel så sent som høsten 2017.

– Dette er en vond sak både for de berørte, Hedmark fylkeskommune og Hedmark Senterparti, sier Aasa Gjestvang.

Pressemelding

Her er pressemeldingen Hedmark fylkeskommune sendte ut i forbindelse med dagens pressekonferanse:

Fylkesordfører Dag Rønning fratrer

Fylkesordfører i Hedmark fylkeskommune, Dag Rønning (SP), har levert søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører i Hedmark fylkeskommune. Fylkestinget vil behandle søknaden på sitt møte 15. januar. Ny fylkesordfører vil bli valgt på samme møte.

Rønning har levert søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører i Hedmark fylkeskommune.

Rønning oppgir i sin søknad at årsaken til søknaden er at han er blitt konfrontert med at det har kommet reaksjoner på hans atferd i sosiale sammenhenger der yngre og eldre politikere har møttes.  Han sier i søknaden at han har utvist dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner. Videre sier han at tillit er nødvendig for en politiker for å kunne skjøtte sitt verv på en god måte. På dette grunnlaget søker han varig fritak fra vervet som fylkesordfører.

Hedmark fylkeskommune har mottatt varsel om upassende oppførsel fra Dag Rønning sin side. Disse varslene er tatt på alvor, og har blitt underlagt en grundig behandling hvor det også har vært dialog med berørte og varslere. Det er i denne prosessen også kommunisert tydelig hva slags forventninger som må stilles til den som innehar ledende verv som folkevalgt i Hedmark fylkeskommune.    

  • Jeg støtter hans avgjørelse om å søke fritak fra sitt verv. Det står respekt av å ta konsekvensen av sine handlinger på denne måten, sier fylkesråd Aasa Gjestvang.

Dag Rønning er for tiden sykemeldt. 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.