Ønsker å være eget fylke

FYLKE: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen ønsker ikke sammenslåing med Oppland. ARKIVFOTO

FYLKE: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen ønsker ikke sammenslåing med Oppland. ARKIVFOTO

Artikkelen er over 4 år gammel

HAMAR: Fylkesrådet i Hedmark sier nei til sammenslåing med Oppland fylke.

DEL

Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har bedt fylkene fatte vedtak om eventuell sammenslåing innen 1. desember 2016. Men fylkesrådet mener det er for få oppgaver som legges til regionalt nivå til at det er grunnlag for en endring i regionstruktur. For at en sammenslåing skal være aktuell, ønsker Hedmark fylkeskommune å få delegert myndighet og virkemidler, slik at det regionale folkevalgte nivå kan videreutvikle rollen som samfunnsutvikler.

– En overføring av større oppgaver fra staten til fylkeskommunen kunne begrunnet behovet for større regioner, men dette faller bort når oppgavene mangler. Så får vi se hva myndighetene bestemmer angående oppgaver i framtida, men i dag er det for tynt grunnlag for en sammenslåing, uttaler fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen i en pressemelding.

Han viser til at Hedmark fylkeskommune gjennom eget vedtak i fylkestinget i mars 2015 og gjennom politiske vedtak og uttalelser har støttet opp om intensjonen om å styrke det regionale demokratiet. Men slik fylkesrådet ser det, legger ikke staten til rette for en reell demokratireform. De ansvarlige på fylkesnivået savner nye oppgaver.

Fylkesrådet ønsker ifølge Sveen fortsatt et tett samarbeid med Oppland.

– Samarbeidet mellom innlandsfylkene fungerer bra og har gitt gode resultater på flere områder. Felles satsninger innenfor områder som bioøkonomi og samferdsel er gode eksempler på dette. Fylkesrådet er opptatt av å videreutvikle det nære samarbeidet med Oppland i tiden fremover.

Samtidig ønsker fylkesrådet et tettere samarbeid, både med Akershus og Oslo, med Trøndelag og med våre nabofylker i Sverige.

Fylkesrådets innstilling skal behandles i fylkestinget i desember.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.