Blar opp ytterligere 10 millioner til bredbånd

TOMMEL OPP: Fylkesråd Thomas Breen (til venstre) og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen gir tommel opp for bredbånd og setter av ytterligere 10 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Hedmark. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

TOMMEL OPP: Fylkesråd Thomas Breen (til venstre) og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen gir tommel opp for bredbånd og setter av ytterligere 10 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Hedmark. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Interessen for bredbånd i distriktene er så stor at Hedmark fylkeskommune nå vil bruke 10 millioner kroner av fjorårets overskudd for å øke farten på utbyggingen.

DEL

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) og fylkesråd Thomas Breen (Ap) har merket seg den store responsen i fylket på bredbåndsatsingen, som ble kunngjort i februar.

Da ble det offentliggjort at Hedmark fylkeskommune skulle sette av 30 millioner kroner til bredbånd i distriktene de neste tre årene.

Pengene skal bidra til å gjøre det lettere å få god bredbåndsdekning i områder som i utgangspunktet ikke er interessante for de kommersielle aktørene.

Sammen med de statlige midlene, kommunenes egenandeler og innsatsen fra kommersielle aktører som Telenor, Eidsiva Bredbånd og Lyse Fiber,ga fylkesråd Thomas Breen (Ap) i februar uttrykk for at han hadde håp om at fylkeskommunens innsats vil føre til bredbåndsutbygging for mellom 250 og 400 millioner kroner i Hedmark de neste tre til fire årene.

Summen virker høy, men det er alt nå klart at innsatsen må økes ytterligere.

– Da søknadsfristen til de statlige midlene gikk ut i mai, hadde det kommet inn 46 søknader fra 20 kommuner i Hedmark om til sammen 111 millioner kroner. Med tanke på at de statlige midlene er på 138 millioner kroner for hele landet, sider det seg selv at mange vil få avslag. Derfor øker vi fylkeskommunens andel ved å bruke 10 millioner kroner av 2016-overskuddet. Det vil realisere flere prosjekter og bidra til at Hedmark klatrer opp på listen over fylker med god bredbåndsdekning, sier Breen, som mener det er riktig og virkningsfullt å bruke offentlige midler på bredbånd der bosettingen er spredt og de kommersielle aktørene i utgangspunktet ikke ser noe inntjeningspotensial.

Satser 30 millioner kroner på bredbånd i distriktene

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken