Gå til sidens hovedinnhold

Viken eller Innlandet – det er spørsmålet

De borgerlige vil til Viken, ordførerne holder på Innlandet:

Artikkelen er over 2 år gammel

KONGSVINGER: Ordførerne i regionen vil bli i Innlandet mens de borgerlige er mer positive til storfylket Viken. Men kommunestyrene bestemmer.

– Jeg tror det kan helle mot at vi ser oss best tjent med å bli i Innlandet, men det forhindrer ikke at vi kan ta opp spørsmålet om regionen vår bør bli en del av Viken fylke hvis det skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt, sier regionrådsleder og Eidskog-ordfører Kamilla Thue.

Partiene med delt syn

Da et utvidet regionråd diskuterte den nye fylkestilhørigheten torsdag var det flere borgerlige politikere fra regionen som argumenterte for å søke seg inn i det nye Viken fylke. I de sørligste kommunene i distriktet er imidlertid ordførerne enige om at hele regionen vil ha best nytte av å tilhøre det nye Innlandet, som blir navnet når Hedmark og Oppland skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Argumenter for begge

– Det er mye som taler til fordel for en innlemmelse i Viken, blant annet infrastruktur og pendling, men det er også mange argumenter for å være en del av Innlandet, mener Kamilla Thue.

Hun tror diskusjonen hadde vært en annen hvis det hadde handlet om å gå inn i dagens Akershus fylke eller et Øst-Viken fylke. Det nye storfylket Viken, som vil omfatte dagens Akershus, Buskerud og Østfold, blir så stort at Kongsvinger-regionen vil bli en svært liten utkant, mener hun.

Regionen kan sprekke

I regionrådets møte torsdag ble det ikke fattet noe vedtak om hvilket storfylke Kongsvinger-regionen bør tilhøre. Det er det de enkelte kommunene som skal bestemme.

– Det viktigste for regionen vår er at vi står samlet, enten det blir mot Viken eller Innlandet, slik at ikke to eller tre kommuner vedtar å søke seg til Viken, mens de øvrige vil bli i Innlandet. I så fall har vi ingen Kongsvinger-region lenger, sier Kamilla Thue.

Kommunene avgjør

Hun mener også det er naturlig å følge erfaringene til Oppland-kommunene Lunner og Gran, som begge har vedtatt å søke seg inn i det nye Viken-fylket.

– Hvis de to kommunene får ja til å bli Viken-kommuner vil de på en måte bli prøvekluter, sier Thue.

I løpet av en drøy måned skal alle kommunestyrene i regionen ta stilling til fylkestilhørigheten.

Kommentarer til denne saken