Gå til sidens hovedinnhold

Medlemmene strømmer til Bondelaget

Artikkelen er over 4 år gammel

Hedmark Bondelag Setter stadig nye medlemsrekorder og er nå landets nest største fylkeslag i Bondelaget.

Hedmark Bondelag har økt medlemstallet jevnt de siste årene. I 2014 ble det satt ny medlemsrekord for nyere tid. Ved årsskiftet ble rekorden forbedret igjen, og 5577 bønder er nå medlemmer i fylkeslaget.

Hedmark Bondelag er nå landets nest største fylkeslag i Bondelaget. Rogaland er størst, mens Oppland er på tredje plass.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, mottok tallene fra medlemsregisteret med stor glede.

– Den sterke medlemsveksten er en stor opptur for oss. Dette gir energi til å fortsette det viktige arbeidet for økt matproduksjon i Hedmark og i landet for øvrig, sier Aas-Eng.

Et av Hedmark Bondelags nye medlemmer er Camilla Bye (23). Hun kommer fra Mellem gård ved Kirkenær i Grue.

Hun fullførte en bachelorgrad i agronomi ved Høgskolen i Hedmark våren 2016, og jobber nå fast som landbruksrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst. Ved siden av jobben bistår hun på gården hjemme, hvor de driver med rugeeggproduksjon, korn og ammeku. Ammekufjøset sto ferdig sist høst.

– Om noen år er planen å overta driften og arbeide fulltid som bonde. Jeg har lyst til å jobbe med matproduksjon fordi det byr på veldig mange muligheter – og utfordringer. Jeg føler meg heldig som kan jobbe tett på planter og dyr, og samtidig skape egen arbeidsplass, sier Camilla Bye.

Hun meldte seg inn i Bondelaget sist høst fordi hun brenner for norsk landbruk og matproduksjon.

– Samtidig som organisasjonen jobber for bondens vilkår og rettigheter, gir den også mulighet for samhold og faglig påfyll. Dette er spesielt viktig når en er ung og har tenkt seg inn i bondeyrket, sier hun i en pressemelding fra bondelaget.

Svært mye av arbeidet i Hedmark Bondelag gjøres i de 36 lokallagene. Erling Aas-Eng berømmer innsatsen som gjøres der.

– Lokallagene fortjener stor ros for arbeidet de gjør, ikke minst innen medlemsverving. Det er av uvurderlig betydning, sier han.

 Brandval og Vinger bondelag og Nord-Odal bondelag var blant lokallagene som hadde medlemsvekst på over 2 prosent i fjor.

– Dette er inspirerende tall, som gir styrke i arbeidet utover i 2017. Vi har nok å drive med. Statsråd Jon Georg Dale har lagt fram ei jordbruksmelding som angriper den norske landbruksmodellen fra alle kanter. Vi setter alle kluter til for å kjempe imot den retningen han vil føre næringen vår inn i, sier Erling Aas-Eng.

Aas-Eng ser medlemsveksten som et tegn på at stadig flere er bevisste på hva det betyr at vi i Norge sjøl har evne og mulighet til å produsere egen mat.

– Landbrukspolitikken betyr ikke bare noe for bøndene. Den betyr noe for folk flest. Forbrukerne har stadig større fokus på matvaretrygghet. Norsk matproduksjon er i særstilling internasjonalt med en svært restriktiv antibiotika- og sprøytemiddelbruk. I tillegg øker truslene mot den globale matforsyningen som en følge av klimaendringene og en mer uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon, sier Aas-Eng.

Han trekker også fram at Hedmark Bondelag har en tydelig stemme både i rovdyr- og jordverndebatten i Hedmark.

– Et sterkt bondelag gir oss tyngde i samfunnsdebatten og er med på å synliggjøre betydningen av norsk matproduksjon.

 Vi er derfor glade for alle nye medlemmer, men ønsker spesielt velkommen medlemmer som sjøl ikke driver jordbruk og som ønsker å støtte opp om bonden og norsk matproduksjon. Landbruket og landbruksindustrien er sjølve bærebjelken i næringslivet i Hedmark. Det er derfor viktig å ha et sterkt bondelag, som arbeider for å øke og utvikle denne verdiskapinga i samarbeid med fagbevegelsen og andre næringsorganisasjoner i fylket, sier Aas-Eng.

 

Kommentarer til denne saken