Har kjempet for trygg skolevei i tre generasjoner - snart kan Henrik (13) og Magnus (10) sykle trygt til skolen

Ved juletider får Henrik og Magnus Storberg trygg skolevei. Da skal siste rest av gang-og sykkelveien fra Grue kirke og sørover være ferdig. I dag stopper den utenfor gården til familien Sagen/Storberg.