Har du fått med deg disse snasne byggene?

Fire er allerede i drift, mens seks nye av disse små byggene settes i stand.