Har du dette på eiendommen din må du ta grep

Ikke bare villsvin er svartelistet i Norge, flere planter hører heller ikke til i norsk natur og skal fjernes.