Vi tar det som en selvfølge at det er vann i springen, at strømmen kommer tilbake raskt dersom den blir borte og at butikkene er åpne så vi kan fylle på med de varene vi trenger. Å ha et beredskapslager med mat, drikke, medisiner og andre nødvendige varer, er strengt tatt ikke noe de fleste av oss har tenkt så mye på, iallfall ikke før pandemien traff oss. Da ble det plutselig nødvendig å kunne klare seg noen dager uten å kunne gå på butikken. Ikke fordi den var stengt, men fordi vi ikke fikk lov.

Nå som klimaendringer gjør været mer ustabilt, og verden er mer utrygg enn på mange tiår, er evnen til å kunne ivareta seg selv og familien i noen dager viktigere enn på lenge. Den militære beredskapen er økt også her i landet, men sannsynligheten for at Russlands krig mot Ukraina skal spre seg til Norge, er fortsatt liten. Men krig er slett ikke det eneste som kan gjøre det nødvendig å finne fram hermetikkmat og fyre opp propanapparatet. Mer sannsynlige årsaker er nok uvær eller naturkatastrofer, sabotasje, tekniske problemer eller terror. Blir viktig infrastruktur slått ut, kan vi bli sittende i mørket og uten vannforsyning i lengre tid.

Og det er det Egenberedskapsuka 2022, som Direktoratet for samfunnssikkerhet står bak, handler om. At vi skal være forberedt på det uforutsette. At vi har mat og vann nok til at familien klarer seg noen dager i isolasjon. At vi har en plan for hvordan vi skal få varmet maten og boligen hvis strømmen uteblir. At vi har batterier til radio og lommelykter, nok toalettpapir, fyrstikker, ved, gass og alt det andre vi tar det for gitt at vi bare kan skaffe, men som kan bli utilgjengelig over lengre tid om krisen inntreffer.

De fleste har nok mye på plass uten at det nødvendigvis er planlagt i detalj, men mange vil sikkert oppdage en og annen mangel om de går igjennom lista DBE har utarbeidet for husholdninger. I krisetider kan for eksempel digitale betalingssystemer blir slått ut. Da er kontanter konge igjen.

Ordfører Eli Watne i Kongsvinger oppdaget mangler i sin beredskap, da hun dro på butikken for å komplettere sitt lager.

«Målet med Egenberedskapsuka er å få økt bevissthet og få ut informasjon om hva hver og en av oss kan gjøre for å klare oss i tre døgn. Det vil gi myndighetene mer kapasitet til å ta vare på de som ikke har mulighet til å ta vare på egen beredskap. Denne uka handler om kunnskap og bevissthet», poengterte Watne i samtale med Glåmdalen.

Det er ikke så mye som skal til. Men du verden så viktig den vanndunken er den dagen du virkelig trenger den.