– Alle er enige om at de som kan skal i aktivitet og komme i jobb, sier Andersen. Hun etterspør likevel hva som skjer med dem som mister NAV-støtten.

– Har de fått god og riktig hjelp, og hvor er de nå?

Hun viser til tirsdagens oppslag i Glåmdalen om at NAVs egen undersøkelse av sakene til 50 unge uføre, hvor de vurderte at flesteparten i teorien kunne kommet helt eller delvis i jobb med oppfølging.

– Aktivitetsplikt er liksom medisin mot alt nå, men som annen medisin kan den være skadelig hvis innhold og dosering ikke tilpasses mottakeren, sier Andersen og viser en ny studie om unge med psykiske lidelser, som utgjør en tredjedel av unge uføre i Hedmark. Undersøkelsen skal vise at aktiviteter kan slå feil ut.

– I stedet for å lede til jobb kan det føre til at avstanden til arbeidslivet øker og for psykiske syke kan det bli verre.