Debatten om Nye Veiers framtid drar seg til. Nedlegging vil få store konsekvenser for E16-utbyggingen.

Det er ikke noe nytt at Støre-regjeringen ønsker å se nærmere på organiseringen av veiutbyggingen her i landet. Temaet er ytterligere aktualisert av behovet for å kutte kostnader for å finansiere andre sektorer, ikke minst Forsvaret. Allerede i juni i fjor varslet regjeringen i en pressemelding at de «vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.»

Nye Veier var ikke nevnt eksplisitt, men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård bekreftet overfor Aftenposten at Nye Veier, opprettet av Solberg-regjeringen i 2016, ville være en del av utredningen. Fortsatt har ikke regjeringen konkludert. Men nå melder flere seg på for å få fortgang – og Nye Veier fjernet.

«Vi trenger ikke to statlige enheter som konkurrerer med hverandre på vei», sa leder for Fellesforbundet, Jørn Eggum, til Aftenposten tidligere i mai.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes var enig: «Det blir dobbelt så mye byråkrati, dobbelt så mange i ledelsen, ineffektivt og fordyrende.»

Sistnevnte strides de lærde om. Det er de som mener at samfunnet har spart milliarder på at Nye Veier ble opprettet. Nye Veier jobber annerledes enn Statens vegvesen. De prioriterer selv blant prosjektene, og har et voldsomt fokus på samfunnsnytte og kostnadseffektivitet. Sammenhengende utbygging og høy fartsgrense på strekningene øker samfunnsnytten, fordi det gjør utbyggingstiden og reisetiden kortere. Derfor er nedskalerte løsninger med lavere fartsgrense og etappevis utbygging, som det nå snakkes mye om for «vår» E16, lite interessante for Nye Veier.

Kritikere mener Nye Veiers arbeidsmetoder kan føre til at kommuner velger traséer de ikke er komfortable med – fordi alternativet er at veien ikke bygges. En gjenkjennelig problemstilling hos oss, hvor man i det interkommunale plansamarbeidet ikke makter å finne en løsning.

Debatten om Nye Veier er interessant. Det handler om hvor lønnsomme Nye Veier reelt sett har vært, effekten etableringen har hatt på Statens vegvesen – og om denne effekten nå er tatt ut. Lokalt er saken ekstremt viktig, fordi en avvikling av Nye Veier, slik vi ser det, betyr at prosjektet E16 fra Kongsvinger til E6 skrinlegges.

Hos Nye Veier er det fortsatt håp, om enn lite. I porteføljen til Statens vegvesen tviler vi på at Kongsvinger-E6 kommer på agendaen på mange, mange år. Det blir beste fall flikking på eksisterende vei, er vi redd.